چاپ کردن این صفحه

فرم‌های غرفه سازی

ارسال فرمهای غرفه سازی فقط تا 15 مهرماه امکان پذیر می باشد .

در صورت ارسال غیر از تاریخ و زمان تعیین شده دریافت طرحها امکان پذیر نمیباشد.

توجه فرمایید تاييد طرحهاي غرفه سازي تا پايان روز 98/07/15 بدون هزينه و پس از آن با اخذ هزینه و در صورت صلاحدید ستاد مبنی بر امکان فعالیت غرفه ساز میسر می باشد .

توجه فرمائید فقط غرفه‌سازهای مجاز قادر به انجام کار غرفه‌سازی می‌باشند که اسامی آنها در همین سایت موجود است.

 توجه: طبق قوانین ومقررات نمایشگاه بین المللی تمام غرفه سازان باید از لباسهای متحدالشکل استفاده نمایند که فرم آن در فرمهای ذیل موجود میباشد

فرم‌های غرفه‌سازی  غرفه‌سازهای گرید بندی شده

302 Found

Found

The document has moved here.